בקלילות ובהומור המאוד מאפיינים אותה מביאה מרי סיפורי חיים המתארים את קורותיה וקורות משפחתה מאז עלייתם ארצה מרוסיה בשנות ה- 90, לפעמים אף חוויות שקרו מוקדם יותר. 

 

אסופה זו של מפגשים אנושיים והאנקדוטות המופיעות בספר, מתארים מאורעות מכוננים בחיי הרוח של הכותבת שבסופו של דבר הביאו אותה לבחירת חיים אותם היא מתארת כחיים של שאמנית מודרנית.

 

הסיפורים לוקטו לאורך שנים ונכתבו על ידי מרי ברוסית, מה שלא תמיד ניתן לתרגום מדויק לעברית אך רוח הדברים בהחלט עובר, ההנאה לקורא מובטחת ועם קצתמעוף יוכל להמריא למחוזות אחרים ולמסע מופלא משל עצמו.

דרכה של אהבה

$5.00Цена